Podmienky absolvovania denného tábora - Tábory BENITIM

18 januára, 2017by Mária Molnárová0

Prečítajte si, prosím, dôkladne podmienky pre podujatia organizované Benitim, o.z.

Tábory denné, pobytové a víkendové pobyty a sústredenia

1. Medzi Benitim, o. z. a zákonným zástupcom dieťaťa vzniká záväzný zmluvný vzťah:

a. vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.tabory.benitim.sk

b. jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém Benitim, o.z.

2. V prípade choroby dieťaťa má rodič / zákonný zástupca nárok na:

a. pobyty (tábory, sústredenia a pod.) – odporúčame uzatvoriť individuálne poistenie storna pobytu.

b. denné tábory – cena za absolvované dni bude prepočítaná podľa ich počtu x 33,-€ (cena za jednotlivý deň). Chorobu je potrebné dokladovať potvrdením od lekára s popisom diagnózy.

3. V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, a pod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.

4. Cena za denný tábor (5 dní) je 145,-€. Pri absolvoaní menej ako 5 dní tábora, sa cena prepočítava vzorcom 33,-€ x počet absolvovaných dní.

5. Extra doplatky (napr. objednanie atrakcie navyše alebo oneskorené vyzdvihnutie dieťaťa) účtujeme na mieste v mieste konania tábora.

5. Ak rodič / zákonný zástupca uhradil predpísanú sumu za kurz / tábor/pobyt a rozhodne sa prihlásenie zrušiť, Benitim, o.z. si vyhradzuje právo na storno poplatky v nasledujúcej výške:

Denné tábory

  • záloha vo výške 30,-€ je nevratná
  • do 1 týždňa pred začiatkom turnusu – storno poplatok 10,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.
  • menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 20,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.
  • ak sa tábor nebude môcť uskutočniť kvôli nariadeniam vyššej inštancie, jeho hodnotu si môžete v plnom rozsahu vyčerpať v niektorom z iných táborov Benitim, o.z. alebo vám platbu vrátime poníženp o administratívny poplatok 10,-€.

Pobyty (tábory, sústredenia, lyžiarske výcviky, viacdňové výlety)

  • záloha vo výške 50,-€ je nevratná
  • do 1 týždňa pred začiatkom turnusu – storno poplatok 25,-€ + nevratná záloha 50,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.
  • menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 50,-€ + nevratná záloha 50,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

Nároky je potrebné vzniesť e-mailom na benitim@benitim.sk.

Mária Molnárová


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *